برای برخی چاره فقط مرگ است که هیچ سویی هم نمی رسد

برای برخی چاره فقط مرگ است که هیچ سویی هم نمی رسد

جهان اسلام به خاطر وضعیت خاص ژئو پلتیکی کشورهایی اسلامی و قرار گرفتن در هارتلند و مرکز منایع انرژی ها فسیلی جهان همیشه مورد طمع استعمارگران عالم بوده است همین مسئله منجر شد تا با دسیسه های شیطانی کشورهایی اسلامی تجزیه شده و در دست عوامل دستپرورده ی غربی قرار بگیرند که از این رهگذر خاندان هایی بر سر کار آمدند که امروز داعیه دار اسلام اصیل بوده و سایر مسلمین را کافر می پندارند . این نوکیسگان تازه کار در راستای اهداف اربابان صهیونیست خود روزی به یمن و روزی به سوریه لشکر می کشند و فجایعی می آفرینند که هر مسلمانی از یاد آوری آنها ننگ دارد.

 روزگاری مسلمانان زعمایی داشتند که به ایشان می آموختند :« شنیده ام مهاجم به خانه های مسلمانان و کسانی که در پناه اسلام اند درآمده گردن بند و دست بند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان به در می کرده است؛ حالی که آن ستم دیدگان برابر آن متجاوزان، جز زاری و رحمت خواستن سِلاحی نداشته اند .سپس غارتگران، پشتواره ها از مال مسلمانان بسته؛ نه کشته ای بر جای نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته اند. اگر از این پس مرد مسلمانی از غم چنین حادثه بمیرد، چه جای ملامت است که در دیدهٔ من شایستهٔ چنین کرامت است.[1]» از سویی دیگر درد جدید که روح را می خراشد درد «میانمار» است عده ای غیر مسلمان ، مسلمانان را می کشند و می سوزانند و ... ولی صدایی از کسی بلند نیست و چگونه صدا بلند باشد وقتی کشورها را جواسیس غربی تاسیس کرده اند و نگاه ها نگاه هایی از سر ذلت است ؟چگونه صدا بلند باشد وقتی برای مردم مسلمان، مسلمان وغیر و مسلمان یکی است و بهائی اقلیت دینی است ؟ چگونه صدایی بلند باشد وقتی گوش های نمی شوند صدایی مظلومیت مظلومان را در حالی که نشنیدن این صدا بیرون شدن از دایره ی اسلام است و حضرت مصطفی (ص)فرمود :«هرکه صدای داد مظلومی را بشنود و به یاری او نشتابد مسلمان نیست» . چگونه صدایی بلند شود در حالی که سخن حق واگذاشته شده و به آن عمل نمی شود و امر به معروف فراموش شده است که حسین (ع) فرمود : صدای حق را نمی شوند  زیرا شکم ها را از حرام انباشته اند . آری چاره مرگ است مرگ، ولی از هیچ سمتی نمی رسد . چرا سازمان همکاری های اسلامی تشکیل جلسه ی فوری نمی دهد ؟ چرا نباید بجای معارضان سوری و داعش نیروی حافظ صلح اسلامی نداشته باشیم ؟ چرا داعش یان و اربابانشان با پول نفت و رانت حج و... با دولت میامنار معارضه نمی کنند ؟ چرا دولت های اسلامی صدای مظلومان را نمی شنوند در ایران که ام القرای جهان اسلام است جز سید ما خامنه ای صدایی به دادخواهی بلند نیست ! وای از این مصیبت که اگر ساکت باشیم نمازمان پذیرفته نیست و جواب «لبیک اللهم البیک» ما «لا لبیک ولا سعدیک» خواهد بود چرا قلم به دستان مدافع حقوق حیوانات و اقلیت هایی مانند بهائیان که جز خیانت چیزی در کارنامه ندارند ساکت مانده اند چرا بجای حمله به اسلامیت نظام به دولت میانمار حمله نمی کنند ؟ کجایند روشنفکران ؟ شاید زرد پوستان  میانماری بشر نیستند ؟ شاید بشریت فقط برای فرانسویان تعریف شده است چرا در مقابل سفارت کشورهایی که حامی کشتار میانمارند تجمع نمی کنند در حالی که برای کشتگان پاریسی گل اهدا می کنند ! هیچ سخنی شیوا تر از کلام امیر ( ع ) نیست که فرمود :« شگفتا! به خدا که هماهنگی این مردم در باطل خویش و پراکندگی شما در حقّ خود ،دل را می میراند و اندوه را تازه می گرداند. زشت بادید٢ و از اندوه برون نیایید! 

که آماج تیر بلایید. بر شما غارت می برند و ننگی ندارید. با شما پیکار می کنند و به جنگی دست نمی گشایید. خدا را نافرمانی می کنند و خشنودی می نمایید. اگر در تابستان شما را بخوانم، گویید هوا سخت گرم است؛ مهلتی ده تا گرما کمتر شود. اگر در زمستان فرمان دهم، گویید سخت سرد است؛ فرصتی ده تا سرما از بلاد ما به در شود. شما که از گرما و سرما چنین می گریزید، با شمشیر آخته کجا می ستیزید؟

ای نه مردان به صورت مرد، ای کم خردان نازپرورد، کاش شما را ندیده بودم و نمی شناختم که به خدا، پایان این آشنایی ندامت بود و دستاورد آن اندوه و حسرت. خدایتان بمیراناد! که دلم از دست شما پرخون است و سینه ام مالامالِ خشم شما مردمِ دون که پیاپی جرعهٔ اندوه به کامم می ریزید و با نافرمانی و فروگذاری جانبم، کار را به هم درمی آمیزید. تا آن جا که قریش می گوید پسر ابوطالب دلیر است امّا عِلم جنگ نمی داند. خدا پدرانشان را مزد دهاد! کدام یک از آنان پیشتر از من در میدان جنگ بوده و بیشتر از من نبرد دلیران را آزموده؟ هنوز بیست سال نداشتم که پا در معرکه گذاشتم و اکنون سالیان عمرم از شصت فزون است امّا آنرا که فرمان نبرند، سر رشتهٔ کار از دستش برون است.[2]»

 

 [1] .نهج البلاغه خطبه جهاد

[2] .نهج البلاغه خطبه جهاد 

نظرات


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی