جلسه چهل و سوم :عام وخاص شبهه مصداقیه

نظرات


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی