جلسه چهل و هفتم : عام و خاص به دنبال آمدن ضمیر برای عام که به برخی از افراد عام برمی گردد

نظرات


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی