جلسه پنجاه و دوم : عام و خاص دوران بین نسخ و تخصیص دو صورت اول

نظرات


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی