جلسه پنجاه و چهارم : مطلق و مقید مسئله اول معنای مطلق و مقید

نظرات


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی