جلسه پنجاه و هفتم : مطلق و مقید اعتبارت سه گانه 1 (براساس ماهیت )

نظرات


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی