جلسه پنجاه و هشتم : مطلق و مقید ملاحظه ماهیت هنگام حکم بر آن

نظرات


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی